Sale!

Xây dựng file thông tin quản lý hồ sơ nhân sự bằng Google Sheets từ A-Z

0.00

Danh mục: ,

Hiện nay xu hướng phát triển điện toán đám mây ngày càng lớn mạnh, giải pháp Google Sheets ngày càng được nhiều công ty và tổ chức sử dụng, nắm được kiến thức về Google sheets sẽ làm cho công việc của bạn trở nên giá trị hơn.

Khoá học này sẽ giúp bạn nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, quản lý thiết lập thông tin quản lý hồ sơ nhân sự theo cấu trúc mong muốn và đưa ra các cấu trúc thiết kế hệ thống tổ chức để vận hành. Sau khó học bạn có thể tự thiết kế được file thông tin quản lý hồ sơ nhân sự và thiết lập được báo cáo tổng quan và chi tiết.