Sale!

UCAN – Kinh doanh 5 phút

599,000.00

Ứng dụng giúp bạn học và làm chủ 500 khái niệm cốt lõi nhất trong kinh doanh chỉ trong một thời gian ngắn, để nhanh chóng áp dụng cách tư duy của những nhà kinh doanh hàng đầu.

Lợi ích mà nó mang lại cho bạn:

  • Học được 500 khái niệm quan trọng nhất làm nền tảng cho hành trình kinh doanh làm giàu trong suốt cuộc đời.
  • Đi vào tầng sâu tâm trí và sao chép thần tốc những công cụ tư duy sắc lẹm của các doanh nhân xuất sắc.

  • Đạt mức thấu hiểu tương đương với 5 năm đại học, 2 năm MBA và 20 năm thương trường ở những ý niệm cốt lõi nhất trong kinh doanh.

  • Hiểu nhanh và hiểu sâu về thế giới kinh doanh qua hàng ngàn ví dụ thực tế và sâu sắc.

  • Bước ngay vào thế giới của những nhà kinh doanh lão luyện: thế giới của những người tư duy qua mô hình.