Giảm giá!

Tư duy CEO

499,000.00

Lợi ích của khóa học:

  • Có được tư duy “Lãnh đạo & Quản lý” sắc bén
  • Nắm bắt được tư duy “Điều hành doanh nghiệp có hệ thống”
  • Biết cách làm cho “Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn CBCNV làm việc một cách nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp”.
  • Biết cách làm cho “Khách hàng hài lòng về sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp ở mọi nơi, mọi lúc”.
  • Có được tư duy giúp “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng không làm tăng chi phí quảng cáo, marketing”.
  • Hoạt động doanh nghiệp đi vào nề nếp, an tâm tập trung chiến lược phát triển công ty một cách bền vững.

Chọn "Send anyway" hoặc "Vẫn gửi" nếu trình duyệt không cho phép truy cập COMBO Khóa Học
+