Sale!

Tiếng Nhật sơ cấp 5 (N4)

420,000.00

Danh mục:

Bạn sẽ học được gì?

  • Học được những nền tảng căn bản về cấu trúc ngữ pháp
  • Cách dùng của ngữ pháp trong hội thoại hàng ngày trong tiếng Nhật
  • Thuận lợi cho nhu cầu đi du học hoặc đi làm tại Nhật hoặc các công ty Nhật tại Việt Nam.

Giảng viên sử dụng phương pháp ” DO-NYU” , nghĩa là sử dụng cách dẫn dắt vào ngữ pháp để đảm bảo học viên dễ hình dung, dễ nắm bắt, dễ phát triển kỹ năng phản xạ bằng tiếng Nhật ngay tại bài học . Đây là phương pháp giảng dạy được áp dụng rộng rãi tại các trường tiếng Nhật tại Nhật . Phương pháp này chú trọng việc học viên sẽ được nắm bắt ngữ pháp tiếng Nhật thông qua các tình huống giao tiếp giả định. Qua khoá học,học viên sẽ học những nền tảng căn bản về cấu trúc ngữ pháp, cách dùng của ngữ pháp trong các tình huống cụ thể thường gặp.