Sale!

Xoá Mù Cấp Tốc Shopee SEO Bằng 80% Kĩ Thuật

990,000.00

Danh mục:
Shopee SEO Khóa học Xóa Mù Cấp Tốc Shopee bằng 80% kĩ thuật. Lưu ý: Ở đây không dành cho dân bay bổng “nghìn đơn”, chỉ tập trung giúp bạn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, và “vượt mặt” đa số các đối thủ cơ bản khác bằng công cụ thực tiễn. Tóm tắt khóa học: làm mọi cách cho khách hàng nhìn thấy mới có cơ hội phục vụ khách hàng. Và khách hàng cần nhìn thấy những gì trên Shopee?

Bạn sẽ nhận được

  • Nhận biết được tiềm năng 1 hay nhiều sản phẩm trên Shopee
  • Tự tìm ra danh sách từ khóa KH thường tìm kiếm nhất liên quan đến sản phẩm muốn bán bằng công cụ không tốn phí
  • Phân tích được thứ KH muốn nhìn thấy nhất tại Sản phẩm muốn bán
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh / điểm mạnh / điểm yếu của các sản phẩm sẵn có trên thị trường
  • Biết mình biết ta, lựa chọn từ khóa xanh phù hợp với điều kiện cạnh tranh của bản thân so với đối thủ
  • Biết cách đặt tên và viết mô tả sản phẩm sao cho đúng kĩ thuật và chạm cảm xúc người mua
  • Chủ động tạo ra hàng nghìn lượt truy cập có lợi cho sản phẩm trên cửa hàng
  • Hiểu biết cơ chế hoạt động của một số dịch vụ trên thị trường để tiêu tiền đúng cách. Tự tạo ra độ hấp dẫn bất chấp là cửa hàng mới khi đi quảng bá ở các kênh ngoại sàn như Facebook, Tiktok…