Sale!

Đình Tỉnh 🥇 Khóa học SEO Online

899,000.00

Danh mục:
Khoá học SEO Online được tác giả ✅ Đình Tỉnh sắp xếp một cách khoa học với đầy đủ kiến thức từ việc tư duy khi làm SEO cho đến những từng công đoạn như nghiên cứu từ khóa ✅ Viết bài chuẩn SEO ✅ Tối ưu SEO Google Maps ✅ SEO Offpage ✅ SEO mạng xã hội… và tất cả những vấn đề cần thiết khác để đảm bảo việc bạn sẽ chinh phục được con đường làm SEO này.

Bạn sẽ nhận được

  • Kiến thức nền tảng về SEO, tư duy đúng đắn ngay từ ban đầu khi bắt đầu con đường SEO
  • Cách cài đặt và cấu hình các công cụ phân tích, đo lường phục vụ cho công việc SEO
  • Cách nghiên cứu từ khóa chuẩn xác để có một chiến lược rõ ràng dành cho website
  • Tối ưu SEO trang chủ, trang category, thẻ tag, hình ảnh, trang bán sản phẩm, header & footer
  • Biên soạn nội dung và trình bày một bài viết chuẩn SEO
  • Tạo brand, backlink profile social, backlink profile forum, chăm sóc social
  • Tối ưu Google Maps, khai báo Schema, submit URL profile, chiến lược comment trên web, khai thác Youtube trong SEO
  • SEO offpage forum, offpage hệ thống vệ tinh, offpage social

Xem đánh giá khóa học tại đây.