Giảm giá!

Combo 5 khóa thành thạo ACCA tại nhà

1,490,000.00

Combo 5 khóa thành thạo ACCA tại nhà từ Kyna do Unity Academy giảng dạy gồm:

  • Khóa 1: “ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1 – Course 1)
  • Khóa 2: “ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1 – Course 2)
  • Khóa 3: “ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1 – Course 3)
  • Khóa 4: “ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1 – Course 4)
  • Khóa 5: “ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1 – Course 5)

 

Chọn "Send anyway" hoặc "Vẫn gửi" nếu trình duyệt không cho phép truy cập COMBO Khóa Học
+