Sale!

Quản Lý Kho Chuyên Nghiệp

0.00

Nội dung khóa học xuất phát từ một Workshop offline cùng tên được tổ chức tới nay là 10 khóa. Tiếp nối sự thành công đó và mong muốn đáp ứng nhu cầu người học với số lượng lớn cũng như nhắc lại kiến thức cho những người đã học offline, chúng tôi đã xây dựng ra khóa học online này và đồng thời cải biên nội dung để truyền tải được ý nghĩa quan trọng về quản lý kho đối với người học.

Danh mục: , ,