Sale!

Podcast – Thuật ngữ HR

0.00

Danh mục: ,

HR là thuật ngữ được viết tắt bởi cụm từ Human resources, là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động và công việc có liên quan đến nguồn nhân lực trong công ty, doanh nghiệp. Bộ phận HR thực hiện đảm nhiệm hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chính sách, phúc lợi của doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Khóa học giúp bạn Hiểu rõ và nắm vững các thuật ngữ HR