Sale!

OKRs – Hiểu đúng làm đúng

0.00

OKRs đã và đang là một trong những mô hình quản trị tốt nhất thế giới hiện nay và là đòn bẩy giúp hàng ngàn doanh nghiệp phát triển vượt bậc. Khóa học cơ bản về OKRs (miễn phí). Thông qua khóa học, các bạn sẽ tiếp cận nội dung, hiểu rõ tại sao (Why) và cái gì (What) khi áp dụng OKRs.

Nội dung khóa học đề cập chủ đề về phương pháp quản lý mục tiêu OKRs, các xây dựng và vận dụng OKRs linh hoạt trong cuộc sống và công việc, cũng như cách kết hợp OKRs với các yếu tố khác để thu được lợi ích lớn hơn.

khóa học OKRS - hiểu đúng làm đúng