Sale!

Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim

360,000.00

Lợi ích khóa học:

  • Nắm vững các kiến thức tổng quan về phần mềm After Effect
  • Nhanh chóng thành thạo các công cụ và chức năng trong After Effect
  • Nắm được các hiệu ứng trong phần mềm After Effect để nhanh chóng sử dụng thành thạo
  • Thực hiện tốt các clip intro, hình ảnh hiệu các chương trình truyền hình
  • Ứng dụng linh hoạt vào các dự án làm phim khác cần sử dụng đến hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh
  • Tự tin hơn trong việc thực hiện các trailer phim
  • Việc thực hiện kỹ xảo cho TVC sẽ dễ dàng và hiệu quả
  • Dễ dàng xin việc tại các công ty truyền thông