Sale!

Kỹ năng máy tính văn phòng

0.00

Công việc của 1 nhân viên Hành chính Nhân sự thường khá nhiều, như: quản lý hồ sơ, công văn đến-đi, quản lý tài sản-văn phòng phẩm, quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương,… Ấy vậy mà trường học lại không dạy cho bạn phải làm thế nào, hoặc cụ thể hơn là sử dụng excel để quản lý các công việc này thế nào.

Ngày nay môi trường công việc đòi hỏi chúng ta rất nhiều về kiến thức, kỹ năng, công cụ giúp tăng năng suất làm việc. Đặc biệt trong môi trường internet thì càng đòi hỏi chúng ta phải làm việc nhanh hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa. Chính vì vậy mà Gitiho Việt Nam ra mắt bạn khóa học về “Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự” để nâng cấp các kỹ năng này cho các bạn.