Sale!

Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online – Web Conversion Optimization (WCO) – Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi

1,369,000.00

Danh mục:
Với xu thế quảng cáo mới hiện nay, nhiều nhà quảng cáo đã chuyển sang chạy quảng cáo Chuyển Đổi thay vì chạy quảng cáo dạng Tương Tác hay Tin Nhắn. Khóa học này của Donnie Chu sẽ hướng dẫn một cách bài bản từng bước chuẩn bị, thiết lập, triển khai và tối ưu quảng cáo chuyển đổi, qua đó nhà quảng cáo có thể tận dụng tối đa từng đồng mình bỏ ra chạy quảng cáo để mang về doanh thu cao nhất. 

Bạn sẽ nhận được

  • Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
  • Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
  • Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
  • Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
  • Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
  • Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel…
  • Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
  • Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo