Khóa học Excel miễn phí được thiết kế bài giảng chi tiết dễ hiểu lý thuyết kết hợp với thực hành đa dạng, kèm theo đó là các bài kiểm tra sau khóa học để giúp người học nắm bắt lại toàn bộ kiến thức sau khóa học. Vì vậy khi học xong khóa này học viên không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thuần thục cả thực hành các thao tác làm việc trên Excel.