#4 30 ngày trở thành 3D Artist chuyên nghiệp cùng 3Ds max & Vray 5

Khóa học 3DS Max này được giảng dạy bởi một cựu sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc Hồ Chí Minh tên là Nguyễn Đào Minh Ngọc.

Trong suốt quá trình học, anh sẽ chia sẻ đến các bạn Quy trình xây dựng tư duy hiệu quả sau 15 – 30 ngày mà bản thân đã tự mình đúc kết, học hỏi từ những 3D Artist giỏi nhất ở Việt nam cũng như thế giới.

Cùng với đó, Minh Ngọc sẽ chỉ ra những lí do mà bạn học mãi, làm 3D mãi mà vẫn chỉ dừng mở mức trung bình, vì bản thân anh cũng đã tường rơi vào hoàn cảnh tương tự nên anh hiểu rất rõ.

Đây là khóa học mà anh rất tâm huyết, với hơn 8 tháng biên soạn, bạn sẽ không thể thấy ở bất kì đâu trên thị trường, và cũng sẽ không giống bất kì khóa học nào bạn đã từng tham gia trước đó.

Giảng viên đã chắt lọc những nội dung quan trọng nhất, tinh gọn nhất, tâm huyết nhất. Số tiền kiếm được sẽ rất ấn tượng nếu như bạn là một 3D Artist có thực lực, con số lên đến nhiều ngàn đô cho 1 sản phẩm diễn họa, tùy theo quy mô và tính chất của bài diễn họa.