ICAN – Luyện thi IELTS Online

Danh mục: ,

Chương trình học kết hợp giữa lý thuyết & thực tế, nội dung học bám sát xu hướng thi phục vụ đầy đủ các nhu cầu ôn luyện của tất cả các trình độ khác nhau.

Cam kết đầu ra bằng Hợp đồng Đào tạo, miễn phí học lại đến khi đạt yêu cầu đầu ra