Sale!

[Expert Insight] Quản trị doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp và Lãnh đạo – GS Phan Văn Trường

0.00

Lợi ích của khóa học:

  • Hiểu đúng về Quản lý, Quản trị, Văn hóa Doanh nghiệp, Lãnh đạo
  • Vận hành Văn hóa doanh nghiệp trong Quản lý – Quản trị
  • 03 Văn hóa Doanh nghiệp giúp tăng trưởng mọi doanh nghiệp từ GS Phan Văn Trường
  • Tạo động lực để nhân viên chủ động, lãnh đạo Nhân viên hạnh phúc để Doanh nghiệp phát triển