Sale!

[Expert Insight] Làm LÃNH ĐẠO sao cho đúng

0.00

Lợi ích của khóa học:

  • Hiểu đúng về Lãnh đạo
  • Tạo động lực để nhân viên chủ động
  • Lãnh đạo Nhân viên hạnh phúc để Doanh nghiệp phát triển