Sale!

[Expert Insight] Hiểu đúng và Áp dụng Văn hóa Doanh nghiệp hiệu quả

0.00

Lợi ích của khóa học:

  • Hiểu đúng về Văn hóa Doanh nghiệp
  • Vận hành Văn hóa doanh nghiệp trong Quản lý – Quản trị
  • 03 Văn hóa Doanh nghiệp giúp tăng trưởng mọi doanh nghiệp từ GS Phan Văn Trường