Giảm giá!

Đọc vị đối phương trong đàm phán – thương lượng

210,000.00

Lợi ích của khóa học:

  • Nắm những tuyệt chiêu đọc suy nghĩ người khác thông qua quan sát ngôn ngữ cơ thể và tâm lý đối phương
  • Biết cách đọc vị và giải mã những thông tin ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm, thái độ, hành vi đối phương
  • Cách để nhận biết đối phương đang có sự lừa dối trong câu nói
  • Nắm được các chiến thuật, tuyệt chiêu đàm phán – thương lượng sao cho có lợi cho bạn nhất
  • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán – thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng
  • Vận dụng thông minh và khéo léo kỹ năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể của đối phương vào
Chọn "Send anyway" hoặc "Vẫn gửi" nếu trình duyệt không cho phép truy cập COMBO Khóa Học
+