Sale!

Đọc vị đối phương trong đàm phán – thương lượng

210,000.00

Lợi ích của khóa học:

  • Nắm những tuyệt chiêu đọc suy nghĩ người khác thông qua quan sát ngôn ngữ cơ thể và tâm lý đối phương
  • Biết cách đọc vị và giải mã những thông tin ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm, thái độ, hành vi đối phương
  • Cách để nhận biết đối phương đang có sự lừa dối trong câu nói
  • Nắm được các chiến thuật, tuyệt chiêu đàm phán – thương lượng sao cho có lợi cho bạn nhất
  • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán – thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng
  • Vận dụng thông minh và khéo léo kỹ năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể của đối phương vào