Sale!

Khóa học Digital Marketing Mindset – Thấu hiểu tổng quan & bản chất của Digital Marketing để có hướng đi bài bản & phát triển dài lâu

999,000.00

Danh mục:
Việc thấu hiểu tổng quan và bản chất của Digital Marketing là vô cùng quan trọng , điều này giúp bạn định hình về ngành, nghề và hướng đi bài bản của mình, từ đó quyết định chuyên môn mà mình hướng tới, đồng thời tập trung phát triển lâu dài với lựa chọn đó. Khoá học Digital Marketing Mindset tập trung vào tư duy tổng thể, giúp cho học viên hiểu được tổng quan & bản chất của ngành Digital Marketing, qua đó dẫn dắt ,soi đường cho tất cả các bạn học viên trên hành trình chinh phục lĩnh vực đầy sáng tạo, mới mẻ những cũng đầy thủ thách này. 

Bạn sẽ nhận được

  • Hiểu rõ tổng quan về Marketing & Digital Marketing
  • Định hướng những điều kiện cần & đủ cho nhân sự ngành Digital Marketing
  • Nắm bắt bức tranh về Digital Landscape trên thế giới nói chung & Việt Nam nói riêng
  • Học về mô hình PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) trong Digital Marketing
  • Tìm hiểu về các khái niệm, công cụ trong Owned Media (Kênh sở hữu) như Website, Microsite, Landing Page, UI, UX
  • Hiểu rõ về cách sử dụng Paid Media (Kênh trả phí)
  • Khám phá việc tận dụng Earned Media (Kênh tự nhiên) cho các chiến dịch Digital Marketing
  • Học về Mô hình triển khai Digital Marketing áp dụng chung cho hầu hết các ngành hàng
  • Nhận biết các chỉ số KPI quan trọng để đánh giá các chiến dịch Digital Marketing
  • Thành thạo việc xây dựng quy trình, đo lường & đánh giá một Digital Campaign