Sale!

Digital Marketing 101

590,000.00

Danh mục:
Phần lớn những người làm digital marketing và kiếm tiền online (MMO) ở Việt Nam hiện nay đều có xuất phát điểm từ việc bản thân tự tìm tòi kiến thức trên internet. Sau đó, mọi người lựa chọn một số kênh và công cụ yêu thích như viết nội dung, SEO hay Facebook Ads để bắt đầu sự nghiệp. Vì vậy sau một thời gian, nhiều người vẫn chưa hiểu được toàn cảnh về digital marketing cũng như chưa hình thành được lối tư duy đúng đắn để áp dụng vào công việc. Khóa học này như một lối tắt soi sáng con đường tiến vào ngành digital marketing của bạn một cách bài bản.

Bạn sẽ nhận được

  • Nắm được kiến thức bài bản đúng đắn từ nền tảng đến kỹ năng về marketing & digital marketing.
  • Biết cách tiếp cận với digital marketing sao cho đúng cách và khoa học.
  • Phân biệt được digital marketing và marketing truyền thống.
  • Hiểu về mô hình truyền thông POGLE (mô hình cải tiến để giải thích sâu hơn từ mô hình POE — Paid • Owned • Earned).
  • Nắm được kiến thức về tảng, cốt lõi về các loại chính trong digital marketing (7 loại online và 4 loại offline).
  • Hiểu về 3 nhóm kiến thức (phân theo tầng) trong digital marketing.
  • Biết được hai phương pháp học tập phổ biến: Từ trên xuống (top-down) và từ dưới lên (bottom-up).
  • Phân biệt được các nhóm digital marketer và hướng phát triển phù hợp dành cho bản thân.