Điều khoản và Chính sách

Bảo mật

  • Các thông tin của bạn cung cấp trên CanhKhoaHoc.Com sẽ được đảm bảo an toàn và không tiết lộ với bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
  • Chúng tôi không theo dõi những hành động của bạn và không thực hiện những hành vi vi phạm luật an ninh mạng tại Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

  • Tất cả những bài viết trên CanhKhoaHoc.Com có thể được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận.
  • Nếu bạn có dùng những thông tin trên Blog này thì cần ghi rõ nguồn nhé!

Khi bạn đọc những bài viết đồng nghĩa bạn phải tuân thủ các chính sách của Blog này.