Giảm 42% ZALO MARKETING VỚI 0 ĐỒNG

ZALO MARKETING VỚI 0 ĐỒNG

GIÚP BẠN:

  • Biết cách phân tích đối tượng, sản phẩm và hành vi người dùng trên Zalo.
  • Nắm bắt các thao tác, công cụ hỗ trợ và tính năng đặc biệt của Zalo.
  • Hiểu rõ các chính sách và cách chạy quảng cáo Zalo.
  • Target đúng mục tiêu giúp tiếp cận khách hàng tối đa, giảm chi phí quảng cáo.
  • Cách viết nội dung thu hút, xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt, hấp dẫn người dùng.
  • Vận dụng thành thạo các thủ thuật bán hàng, chăm sóc khách hàng trên Zalo.