Giảm 68% TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

  • Dựa trên giáo trình
    Minna no nihongo
  • Phát triển 4 kỹ năng
    Nghe – Nói – Đọc – Viết
  • Mô hình học chuẩn:
    Học – Đánh giá – Kiểm tra

 

 

 

DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network