999k/năm PHÁT HUY TRÍ THÔNG MINH CỦA BÉ VỚI KIDSUP

  • PHÁT HUY TRÍ THÔNG MINH CỦA BÉ VỚI KIDSUP
  • Kích thích não bộ, tăng cường trí thông minh
  • Phát triển khả năng tư duy, khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ
  • Tiếp cận song ngữ Anh – Việt theo cách tự nhiên
  • Hấp thu lượng kiến thức khổng lồ về thế giới quan
  • Nâng cao sự khéo léo, phát triển vận động tinh