Giảm 57% NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC VÀ PHẢN BIỆN

Có điều kiện nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh, cải thiện năng lực tư duy, tăng khả năng sáng tạo

Tự tin, chủ động hơn khi phát biểu, trò chuyện với người khác và đám đông

Tạo nên sức ảnh hưởng cho suy nghĩ, lời nói của mình, nâng cao giá trị bản thân để thành công hơn trong công việc và cuộc sống