Giảm 79% LUYỆN THI TOEIC 450+

LUYỆN THI TOEIC 450+
Chưa biết gì vẫn có thể học và chinh phục TOEIC
  • Cam kết đạt 450+ điểm TOEIC sau khóa học (nếu học viên tôn trọng lộ trình học tại Kyna.vn)
  • Giáo trình chất lượng, bám sát đề thi TOEIC mới nhất
  • Nguồn tài liệu, bài tập, bài thi thử phong phú
  • Học Online, xem và giải đề mọi lúc mọi nơi: tiếp thu nhanh, tăng level chỉ trong thời gian ngắn
  • Tips luyện thi không phải ai cũng biết: chỉ dành cho học viên Kyna.vn tại Facebook Group
  • Nâng cao vốn từ vựng giao tiếp hằng ngày, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế