Giảm 59% LÀM 20 LOẠI BÁNH SINH NHẬT

Được hướng dẫn theo phương pháp thủ công không phụ thuộc vào dụng cụ hỗ trợ
Được hướng dẫn chi tiết cách pha màu, xếp bánh nhiều tầng.
Biết cách lựa chọn dụng cụ và nguyên liệu phù hợp cho từng loại bánh.