Giảm 46% KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Khi tham gia và hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có cơ hội phỏng vấn việc làm tại Linkhouse.

KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Bộ kỹ năng môi giới
bất động sản chuyên nghiệp

4 Khóa học

được phát triển dựa trên thực trạng môi giới BĐS Việt Nam.

4 Kỹ năng giao tiếp

để thành công trong môi giới BĐS.

3 Kỹ năng tự quản lý

quản lý nghề nghiệp hiệu quả trong BĐS.

6 Kỹ năng đàm phán

giúp giao dịch BĐS thành công.