Giảm 77% COMBO Tự học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

tự học tiếng nhật dành cho người mới bắt đầu

  • Dựa trên giáo trình nổi tiếng Minna no Nihongo(Bài 1 – Bài 20)
  • Nắm vững bảng chữ cái Hiragana, Katakana, làm quen với Kanji
  • Phát âm chuẩn: Trường âm, xúc âm và bát âm
  • Giao tiếp cơ bản với người bản xứ cùng nhiều chủ đề phổ biến trong cuộc sống

 

 

DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network