Giảm 1.200.000 COMBO LÀM CHỦ BỘ KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA

làm chủ bộ kỹ năng tin học văn phòng cùng chuyên gia

  • Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng MS Words.
  • Tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản báo cáo, số liệu chính xác bằng Excel.
  • Thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng Power Point.
  • Hướng dẫn các thủ thuật và kỹ năng cần thiết khi sử dụng tin học văn phòng, nâng cao năng suất làm việc
DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network