Giảm 62% ĐỈNH CAO PHOTOSHOP THỰC CHIẾN

ĐỈNH CAO PHOTOSHOP THỰC CHIẾN

Các bài thực hành ghép ảnh để bạn rèn luyện thao tác ngay trong bài học

Kỹ thuật ghép ảnh nâng cao; tạo bóng và ánh sáng để bức ảnh ghép y như thật!

Biết cách tách đối tượng khỏi nền, tách tóc; chỉnh màu, retouch và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Thành thục sử dụng công cụ Photoshop theo phương pháp thực chiến.