Giảm 62% ĐỈNH CAO PHOTOSHOP THỰC CHIẾN

Kỹ thuật ghép ảnh nâng cao; tạo bóng và ánh sáng để bức ảnh ghép y như thật!

Biết cách tách đối tượng khỏi nền, tách tóc; chỉnh màu, retouch và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Thành thục sử dụng công cụ Photoshop theo phương pháp thực chiến.

DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network