Giảm 70% Chương trình đào tạo CONTENT MARKETING Hiểu content để làm Marketing hiệu quả

Chương trình đào tạo CONTENT MARKETING Hiểu content để làm Marketing hiệu quả

Tăng khả năng sáng tạo và vận dụng đa dạng Content: Website, Landing Page, SEO, Blog, Social Media, Facebook Ads, PR, Infographic, Video, Ebook,…

Hiểu rõ bản chất Content Marketing và ứng dụng: gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng

Xác định đúng công chúng mục tiêu: xây dựng Content Stratery (4W1H) thu hút

Thành tạo nguyên tắc ABCDE**, vận dụng sơ đồ tâm lý và hành vi khách hàng trong nghệ thuật viết

** A: Attention, B: Branding, C: Communication, D: Delivery, E: Effectiveness

Đánh giá được hiệu quả thông qua các công cụ đo lường: Google Analytics, Social Listening,…

Viết nội dung đánh trúng tâm lý, chạm vào cảm xúc khách hàng, khơi nguồn sáng tạo ý tưởng cho bài viết, biết cách làm cho giọng văn trở nên hấp dẫn, cuốn hút