Giảm 72% CHINH PHỤC IELTS 7.0 CHO NGƯỜI MẤT GỐC

CHINH PHỤC IELTS 7.0 CHO NGƯỜI MẤT GỐC

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TOÀN DIỆN

5 khóa học với hơn 50 giờ học cùng giảng viên đạt IELTS 8.55 khóa học với hơn 50 giờ học
cùng giảng viên đạt IELTS 8.5
Rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc viếtRèn luyện toàn diện 4 kỹ năng:
nghe – nói – đọc viết
300+ bài tập trắc nghiệm ngữ pháp và thực hành đọc, nghe300+ bài tập trắc nghiệm ngữ pháp
và thực hành đọc, nghe