Giảm 73% BỘ 6 KHÓA HỌC KẾ TOÁN A ĐẾN Z

BỘ 6 KHÓA HỌC KẾ TOÁN A ĐẾN Z

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC NÀY?

– Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán tổng hợp và phương pháp hạch toán ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

– Biết cách sử dụng phần mềm kế toán và làm báo cáo tài chính trên Excel.

– Hiểu rõ cách sử dụng phần mềm kế toán Misa và ứng dụng vào công việc thành thạo.

– Hoàn thiện các nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời nâng cao kỹ năng khai báo thuế, phòng tránh rủi ro về thuế.

– Nắm rõ cách chuẩn bị và làm việc với đoàn kiểm tra thuế, các kỹ thuật quan trọng để trình bày và bảo vệ trong lúc kiểm tra.

– Được thực hành nâng cao khả năng xử lý trong những tình huống thanh tra thuế thực tế.