Giảm 65% COMBO Graphic Design cho người mới bắt đầu

Khóa học này sẽ giúp bạn bước đầu tiên để trở thành Graphic Designer. Bạn sẽ biết được công việc của một người Graphic Designer là gì. Bạn sẽ học những công cụ Thiết kế Đồ họa chuyện nghiệp như: Photoshop, Illustrator và InDesign. Bạn sẽ học căn bản về …
DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network