Giảm 1.200.000 COMBO LÀM CHỦ BỘ KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA

Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng MS Words. Tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản báo cáo, số liệu chính xác bằng Excel. Thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng Power Point. Hướng dẫn các thủ thuật và kỹ năng cần thiết khi sử …
DuyOnline | Yến Túi Xách
Powered by Crypto Affiliate Network