Sale!

(COMBO) Xây dựng môi trường tích cực

499,000.00

Nghiên cứu cho thấy văn hóa làm việc tích cực mang lại hiệu suất cao hơn. Học cách tạo ra một văn hóa làm việc tốt hơn trong tổ chức của bạn. Có chủ đích với các giá trị cốt lõi và sáng kiến văn hóa của công ty bạn có thể giúp tạo ra một văn hóa làm việc tích cực. Tìm hiểu cách truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và giúp tổ chức của bạn phát triển.

COMBO gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: Xây dựng Môi trường làm việc tích cực
  • Khóa 2: Cách tổ chức học tập để tạo ra những thay đổi tích cực trong doanh nghiệp