Sale!

(COMBO) Trở thành UX/UI Designer

1,399,000.00

COMBO Trở thành UX/UI Desinger là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Thiết kế UX/UI – Tư duy phát triển sản phẩm đột phá cùng giảng viên Bùi Thu Huế
  • Khóa 2: Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến
  • Khóa 3: Tuyệt đỉnh Photoshop – Trở thành chuyên gia thiết kế
  • Khóa 4: UX Writing – Bí thuật giữ chân người dùng bằng nội dung tương tác cùng giảng viên Khúc Cẩm Huyên