Giảm giá!

(COMBO) Tiếng Anh dành cho người đi làm

399,000.00

Danh mục: ,

(COMBO) Tiếng Anh dành cho người đi làm từ Kyna do giảng viên Kynalingo – Into the World, Đặng Thanh Kiệt giảng dạy gồm 3 khóa học:

  • Khóa 1: Tiếng Anh giao tiếp công sở qua điện thoại
  • Khóa 2: Business Writing – Luyện viết các mẫu thư tín tiếng Anh công sở
  • Khóa 3: Thành thạo tiếng Anh giao tiếp nơi công sở

Lợi ích

• Ứng dụng thông minh các kỹ thuật trò chuyện 1 – 1 (interpersonal skills) để gây thiện cảm trong cuộc hội thoại

• Vận dụng chiến lược giao tiếp để đạt được mục đích khi giao tiếp nói hoặc viết

• Biết cách làm nổi bật bản thân qua nói hoặc viết

• Hình thành tư duy giao tiếp và xây dựng thương hiệu cá nhân 1 cách bài bản để tạo cơ hội cho sự nghiệp

• Biết cách vận dụng 1,000 từ tiếng Anh phổ biến nhất trong công việc

• Phân loại được các dạng thư tín và viết được hầu hết các dạng thư tín một cách chuyên nghiệp và hiệu quả

• Tự tin hơn trong giao tiếp Tiếng Anh, đặc biệt là qua điện thoại

Đối tượng

• Dân công sở, văn phòng, cần sử dụng tiếng Anh trong công việc và nâng cao nghiệp vụ

• Người tự kinh doanh cần tiếng Anh để mở rộng mối quan hệ, làm ăn với các đối tác nước ngoài

Chọn "Send anyway" hoặc "Vẫn gửi" nếu trình duyệt không cho phép truy cập COMBO Khóa Học
+