Sale!

(COMBO) TeleSale

499,000.00

Danh mục: ,

COMBO TeleSale là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Phân tích Sản Phẩm, khách hàng mục tiêu
  • Khóa 2: Xây dựng kịch bản TeleMarketing
  • Khóa 3:SPIN – Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi
  • Khóa 4: Thiết lập cuộc gọi và chốt Sale qua điện thoại
  • Khóa 5: Xây dựng trải nghiệm khách hàng trong TeleSale