Sale!

(COMBO) TeleSale

499,000.00

Danh mục: ,

Lộ trình học tập này được xây dựng với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về Telemarketing, kỹ năng bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các công cụ hỗ trợ cho quá trình Telemarketing.

COMBO gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Phân tích Sản phẩm, Khách hàng mục tiêu
  • Khóa 2: Xây dựng kịch bản TeleMarketing
  • Khóa 3: SPIN – Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi
  • Khóa 4: Thiết lập cuộc gọi và chốt Sale qua điện thoại
  • Khóa 5: Xây dựng trải nghiệm khách hàng trong TeleSale