Sale!

(COMBO) Tạo động lực

998,000.00

Nhân viên của bạn có động lực để thực hiện không? Xem các kỹ thuật tạo động lực này có thể giúp bạn khai thác tối đa các nhóm của mình như thế nào. Tìm hiểu cách tăng hiệu suất của nhóm và tăng mức độ tương tác của nhân viên.

COMBO gồm  3 khóa học:

  • Khóa 1: Quản trị Nhân sự – Tạo Động lực 3.0 để thúc đẩy Hành vi
  • Khóa 2: Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
  • Khóa 3: Lãnh đạo truyền cảm hứng