Sale!

(COMBO) Sử dụng Powerpoint

1,999,000.00

COMBO Sử dụng Powerpoint là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Tuyệt đỉnh Powerpoint
  • Khóa 2: Hiệu ứng Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao
  • Khóa 3: Tuyệt đỉnh hiệu ứng Morph trong Powerpoint
  • Khóa 4: Thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint từ A-Z