Sale!

(COMBO) Sử dụng MS Word

499,000.00

COMBO Sử dụng MS Word là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: MS Word: Tổng quan và định dạng
  • Khóa 2: MS Word: Làm việc với các đối tượng
  • Khóa 3: MS Word: Các chức năng nâng cao
  • Khóa 4: MS Word: Cấu trúc và soạn thảo văn bản