Sale!

(COMBO) Sử dụng Microsoft Access

499,000.00

COMBO Sử dụng Microsoft Access là một lộ trình đến từ Gitiho bao gồm 2 khóa học:

  • Khóa 1: MS Access: Tổng quan và thao tác bảng
  • Khóa 2: MS Access: Truy vấn, Query trong Access