Sale!

(COMBO) Quản trị mục tiêu

1,198,000.00

COMBO gồm 5 khóa học:

  • Khóa 1: Thiết lập mục tiêu để Tối ưu thời gian
  • Khóa 2: 6 bí kíp tâm lý chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống
  • Khóa 3: Nâng cao năng lực hoạch định và thiết lập mục tiêu với OKR
  • Khóa 4: OKRs – Hiểu đúng, làm đúng
  • Khóa 5: Đo lường kết quả và sử dụng KPIs để quản lý nhóm hiệu quả