Sale!

(COMBO) Quản trị cảm xúc – Nuôi con thành tài

599,000.00

Danh mục: ,

COMBO Quản trị cảm xúc – Nuôi con thành tài đến từ Unica bao gồm 3 khóa học:

  • Khóa 1: Tham, Sân si và Thiền trong quản trị cảm xúc
  • Khóa 2: Kỹ năng quản trị cảm xúc cho con trẻ
  • Khóa 3: Nuôi dạy con kiệt xuất theo phương pháp người Do Thái

Lợi ích mà COMBO này mang lại cho bạn:

  • Cung cấp những KIẾN THỨC nền tảng, sâu sắc về TÂM LÝ HỌC cá nhân. Hiểu thấu đáo “nguyên lý trao truyền tổn thương” từ cha mẹ sang con cái
  • Cài đặt “7 kỹ thuật” KIỂM SOÁT CẢM XÚC cho cha mẹ một cách CHỦ ĐỘNG và “4 phương pháp” đột phá NUÔI DƯỠNG CẢM XÚC tích cực mỗi ngày.
  • THUẦN THỤC “7 kỹ năng” tâm lý ứng dụng giúp bạn QUẢN TRỊ TỐT CẢM XÚC của con trẻ
  • CẬP NHẬT những phương pháp nuôi dạy con mới nhất theo người Do Thái và ỨNG DỤNG chúng vào cuộc sống
  • THAY THẾ lại toàn bộ phương pháp lỗi thời, thiếu hiệu quả; ĐỊNH HÌNH cách dạy con chuẩn mực và tốt đẹp
  • CÀI ĐẶT hệ thống tư duy ứng xử, cho con cơ hội được là CHÍNH MÌNH và TỎA SÁNG