Sale!

(COMBO) Bộ kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân sự

600,000.00

(COMBO) Bộ kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân sự từ Kyna do giảng viên Phan Văn Sơn, La Kiến M giảng dạy gồm 4 khóa học:

  • Khóa 1: Kỹ năng phân công và ủy thác công việc
  • Khóa 2: Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
  • Khóa 3: Tạo động lực cho nhân viên
  • Khóa 4: Học làm lãnh đạo

Lợi ích

➤ Xác định những đặc điểm và kỹ năng cần thiết của lãnh đạo hiệu quả

➤ Nắm bắt 05 nhu cầu cơ bản của đội nhóm

➤ Biết cách khích lệ và động viên đội nhóm trong tổ chức

➤ Thấu hiểu vai trò của đào tạo và huấn luyện

➤ Đánh giá nhu cầu và xây dựng nội dung đào tạo hiệu quả

➤ Phát triển các phương pháp đào tạo chuyên nghiệp

➤ Khám phá các tiềm năng thế mạnh của từng nhân viên để giao việc hiệu quả và tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho họ.

Đối tượng

➤ Các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

➤ Đội ngũ quản lý cấp thấp và cấp trung trong các phòng ban của công ty.

➤ Đội ngũ phát triển nhân sự muốn được cập nhật kiến thức để huấn luyện cho nhân viên các cấp.

➤ Những người đang làm việc trong các doanh nghiệp muốn được hoàn thiện bản thân.